Vi viser her plakater fra vores  arrangementer i 2018.
Vi tager med glæde rundt med vores sange og vidnebyrd om Jesus Kristus.Onsdagsklub 50 plus/minus onsdag den 5. dec. kl. 14.30 Vesterkirken Stenum.

Taler: Olafur Felix Olafsson (tidligere sognepræst)

Evangeliets Gyldne Sange synger nogle af deres julesange.

Alle er velkommen (kaffe og kage 20.00 kr)


Afslutning af Bibelmaraton

Af Erik Mortensen

Midt i februar sluttede endnu et Bibelmaratonforløb, der har varet 1½ år.

De fleste af de ca. 100 deltagere vil uden tvivl sige, at det har været en festrejse at være sammen om at læse Bibelen og deltage i de 2-timers depotmøder hver anden mandag igennem hele perioden.

Derudover har der været ca. 100 mennesker, der har fulgt Bibelmaraton på ”you tube” via Bethania-kirkens hjemmeside. Tilbagemeldinger vidner om, at Guds ord til fulde formår ”at gøre mig glad igen, når jeg tynges af bekymring og uro”.

Det forløbne Bibelmaraton har budt på mange stjernestunder, hvor vi har set ”glimt af Guds herlighed”.

Gang efter gang har vi gravet et spadestik dybere og erfaret, at ”vore øjne blev lukket op, så vi så de vidunderlige ting i din lov”.

Vi fornemmede, at vejen til at erfare fylden af Guds ufattelige velsignelser har at gøre med, ”at holde mine love og retsregler; for det menneske, der følger dem, skal leve ved dem”.

Bibelmaraton gjorde Jesus stor for deltagerne. Når hans ufattelige frelse blev malet og beskrevet, mærkede vi, ”at vore hjerter på ny brændte i os”.

Bibelmaraton har formået at forlene en begejstring og jubel i hjerterne, fordi det stod klart for den enkelte, ”at Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os”.

 

Vi vil gerne invitere hele menigheden med til en afslutnings- og lovprisningsfest i

Bethaniakirken fredag d. 2. marts kl. 19,00

med ”Evangeliets Gyldne Sange”.

 

ü  Vi skal fejre, at vort kristne fundament ikke vakler! ”Guds ord som en klippe i vel og i ve”

ü  Vi skal fryde os over, at Guds løfter holder. ”De er mere værd end guld og sølv i dynger”

ü  Vi skal sammen glæde os over, at ordet stadig er ”levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge”.

Gennem en årrække har ”Evangeliets Gyldne Sange” medvirket ved ”Mindes du sangen” arrangementer rundt om i Danmark. Arrangementerne har været velbesøgte, og glæden ved at lytte og synge med på sange som ”Tænk når slægt og venner”, ”Hele Himmelen er åben over mig” og ”O store Gud”, har været mærkbar og en stærk oplevelse.

En tidligere korleder på Sjælland sagde: ”Jeg følte, jeg var i forgården til Himlen”. Et menighedsrådsmedlem sagde: ”Jeg er Gud taknemlig, at jeg kom i dag. Nu kan jeg lidt igen”. En tredje sagde: ”Det gospelkor, jeg er med i, når ikke de højder”.

En gunstig anledning til at lovprise vores Herre og Mester for hans vidunderlige frelse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med ønsket om et lykkebringende Nytår, til alle som følger os, eller har besøgt EGS til vore ”Mindes du Sangen” i året som gik. Vi glæder os til at se jer i 2018. Må Gud velsigne det nye år.