evangeliet til alle alle aldre kan synge her i Nørresundby Baptistkirke

Velkommen til vores hjemmeside

Koret ”Evangeliets Gyldne Sange” er et fælleskirkeligt kor, der består af 28 modne mennesker fra Brønderslevegnen, der mødes regelmæssigt i et livsbekræftende fællesskab omkring glæden ved at synge.  

Koret medvirker gerne ved forskellige arrangementer og afholder med jævne mellemrum koncerter. Korets primære repertoire er gamle, melodiske og evangeliske vækkelsessange, som var en integreret del af tidligere generationers kristne sang- og musikskat i hele Norden, og som er blevet sunget helt op til vor egen tid. Denne sangskat står desværre i fare for at gå i glemmebogen, og koret ser det som en vigtig del af sin opgave at bevare og udbrede kendskabet til nogle af disse sange. Koret akkompagneres af både klaver, saxofon, violiner, bas, harmonikaer, guitar og banjo.Koncerter

I samarbejde med lokale kirker har koret været drivkraften i "Mindes du sangen" aftner rundt om i Nordjylland, samt andre dele af landet. Der har været stor opbakning til disse arrangementer, og koret har med dsts uformelle tilgang, enkle sange og iørefaldende melodier formået at begejstre de mange deltagere til disse sangaftner.
Vi synger enkle, glade sange med et klart kristent budskab. Melodierne er iørefaldende og sangbare, og det er vores erfaring, at tilhørerne ganske enkelt ikke kan lade væremed at synge med.
Koret har været på en række vellykkede koncertturneer i både Danmark og Norge, ligesom der har været arrangeret spændende ture til Færøerne og Rumænien, hvor koret har været til glæde og opmuntring med deres sang og musik. På disse ture har vi en trofast skare af mennesker som er med og støtter os.
Gennem flere år har Erik Mortensen været tilknyttet EGS som både rejseleder og forkynder. Hans spændende og inspirerende andagter falder godt i tråd med hele konceptet "Mindes du sangen" arrangementerne, og gennem årene har andagterne været til stor opmuntring for mange.Aktuelt

Afslutning af Bibelmaraton

Af Erik Mortensen

Midt i februar sluttede endnu et Bibelmaratonforløb, der har varet 1½ år.

De fleste af de ca. 100 deltagere vil uden tvivl sige, at det har været en festrejse at være sammen om at læse Bibelen og deltage i de 2-timers depotmøder hver anden mandag igennem hele perioden.

Derudover har der været ca. 100 mennesker, der har fulgt Bibelmaraton på ”you tube” via Bethania-kirkens hjemmeside. Tilbagemeldinger vidner om, at Guds ord til fulde formår ”at gøre mig glad igen, når jeg tynges af bekymring og uro”.

Det forløbne Bibelmaraton har budt på mange stjernestunder, hvor vi har set ”glimt af Guds herlighed”.

Gang efter gang har vi gravet et spadestik dybere og erfaret, at ”vore øjne blev lukket op, så vi så de vidunderlige ting i din lov”.

Vi fornemmede, at vejen til at erfare fylden af Guds ufattelige velsignelser har at gøre med, ”at holde mine love og retsregler; for det menneske, der følger dem, skal leve ved dem”.

Bibelmaraton gjorde Jesus stor for deltagerne. Når hans ufattelige frelse blev malet og beskrevet, mærkede vi, ”at vore hjerter på ny brændte i os”.

Bibelmaraton har formået at forlene en begejstring og jubel i hjerterne, fordi det stod klart for den enkelte, ”at Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os”.

 

Vi vil gerne invitere hele menigheden med til en afslutnings- og lovprisningsfest i

Bethaniakirken fredag d. 2. marts kl. 19,00

med ”Evangeliets Gyldne Sange”.

 

ü  Vi skal fejre, at vort kristne fundament ikke vakler! ”Guds ord som en klippe i vel og i ve”

ü  Vi skal fryde os over, at Guds løfter holder. ”De er mere værd end guld og sølv i dynger”

ü  Vi skal sammen glæde os over, at ordet stadig er ”levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge”.

 

Gennem en årrække har ”Evangeliets Gyldne Sange” medvirket ved ”Mindes du sangen” arrangementer rundt om i Danmark. Arrangementerne har været velbesøgte, og glæden ved at lytte og synge med på sange som ”Tænk når slægt og venner”, ”Hele Himmelen er åben over mig” og ”O store Gud”, har været mærkbar og en stærk oplevelse.

En tidligere korleder på Sjælland sagde: ”Jeg følte, jeg var i forgården til Himlen”. Et menighedsrådsmedlem sagde: ”Jeg er Gud taknemlig, at jeg kom i dag. Nu kan jeg lidt igen”. En tredje sagde: ”Det gospelkor, jeg er med i, når ikke de højder”.

 

En gunstig anledning til at lovprise vores Herre og Mester for hans vidunderlige frelse.

Kontakt:
Bent Andersen
Bent
Tlf. 24 47 98 12
Mail
Judith Nørholm
Judith
Tlf. 51 89 31 21