evangeliet til alle alle aldre kan synge her i Nørresundby Baptistkirke

Velkommen til vores hjemmeside

Koret ”Evangeliets Gyldne Sange” er et fælleskirkeligt kor, der består af 28 modne mennesker fra Brønderslevegnen, der mødes regelmæssigt i et livsbekræftende fællesskab omkring glæden ved at synge.  

Koret medvirker gerne ved forskellige arrangementer og afholder med jævne mellemrum koncerter. Korets primære repertoire er gamle, melodiske og evangeliske vækkelsessange, som var en integreret del af tidligere generationers kristne sang- og musikskat i hele Norden, og som er blevet sunget helt op til vor egen tid. Denne sangskat står desværre i fare for at gå i glemmebogen, og koret ser det som en vigtig del af sin opgave at bevare og udbrede kendskabet til nogle af disse sange. Koret akkompagneres af både klaver, saxofon, violiner, bas, harmonikaer, guitar og banjo.Koncerter

I samarbejde med lokale kirker har koret været drivkraften i "Mindes du sangen" aftner rundt om i Nordjylland, samt andre dele af landet. Der har været stor opbakning til disse arrangementer, og koret har med dsts uformelle tilgang, enkle sange og iørefaldende melodier formået at begejstre de mange deltagere til disse sangaftner.
Vi synger enkle, glade sange med et klart kristent budskab. Melodierne er iørefaldende og sangbare, og det er vores erfaring, at tilhørerne ganske enkelt ikke kan lade væremed at synge med.
Koret har været på en række vellykkede koncertturneer i både Danmark og Norge, ligesom der har været arrangeret spændende ture til Færøerne og Rumænien, hvor koret har været til glæde og opmuntring med deres sang og musik. På disse ture har vi en trofast skare af mennesker som er med og støtter os.
Gennem flere år har Erik Mortensen været tilknyttet EGS som både rejseleder og forkynder. Hans spændende og inspirerende andagter falder godt i tråd med hele konceptet "Mindes du sangen" arrangementerne, og gennem årene har andagterne været til stor opmuntring for mange.Aktuelt

2. søndag i Advent

”For et barn er født os, en søn er os givet”.

Inden længe skal vi igen høre verdens bedste fortælling om et barn, der blev født i en stald, om englene, der sang, om hyrderne, der fandt barnet, og om de tre vise mænd, der fulgte en stjerne fra det fjerne og blev overvældet over det, de så.

Jesus blev født, profetisk forudbestemt, og nu parat til at udfylde det hverv, som hans himmelske Fader havde lagt til rette. Og med Jesus fulgtes en hel perlekæde af fortællinger, der på grund af det guddommelige indhold er uopslidelige.

Fortællingen har en fantastisk egenskab, den kan tale til alle lag. Med afsæt i virkelighedens verden kan fortællingen blive det spejl, hvori man ser livet med alle dets modsætninger som mørke og lys, sorg og glæde, rigdom og fattigdom, frygt og tillid, håbløshed og håb.


----------------------------------------------------------------------------

1. søndag i Advent.

I dag er vi nået til 1. søndag i advent, som er indledningen til en dejlig tid med lys og farver og ikke mindst forventning.

Vi ser frem til julen, vi forbereder os til julen og håber på nogle gode dage op til jul, hvor vi kan forberede sind og tanker på, at evangeliet er lige nyt hvert år.

Adventstiden er både en glædens og en taknemmelighedens tid. Vi kan glæde os over evangeliets storhed – og takke for gode kår – og almindelige hverdage, som alt sammen er gode gaver.

Den største glæde i denne tid er lyset fra evangeliet. Det er ligesom det får en ekstra glans her i adventstiden, hvor vi venter på den store højtid, julen. Jo, der er noget at glæde sig over i denne tid, trods de mørke meldinger, vi får gennem medierne. Vi må glæde os over livet og sige tak for hver eneste dag.

Adventstiden er en gammel kristen tradition. Meningen med advent var, at man i denne periode skulle forberede sig åndeligt til juleevangeliets budskab om herrens komme, at fejre Jesu Kristi fødselsdag.Ingstrup

Netkirken
Evangeliets Gyldne Sange var i okt. månedens gæst på NETKIRKEN DK
link: http://netkirken.dk/mg/index.php?id=300

Kontakt:
Bent Andersen
Bent
Tlf. 24 47 98 12
Mail
Judith Nørholm
Judith
Tlf. 51 89 31 21