evangeliet til alle alle aldre kan synge her i Nørresundby Baptistkirke

Velkommen til vores hjemmeside

Koret ”Evangeliets Gyldne Sange” er et fælleskirkeligt kor, der består af 26 modne mennesker fra Brønderslevegnen, der mødes regelmæssigt i et livsbekræftende fællesskab omkring glæden ved at synge.  

Koret medvirker gerne ved forskellige arrangementer og afholder med jævne mellemrum koncerter. Korets primære repertoire er gamle, melodiske og evangeliske vækkelsessange, som var en integreret del af tidligere generationers kristne sang- og musikskat i hele Norden, og som er blevet sunget helt op til vor egen tid. Denne sangskat står desværre i fare for at gå i glemmebogen, og koret ser det som en vigtig del af sin opgave at bevare og udbrede kendskabet til nogle af disse sange. Koret akkompagneres af både klaver, saxofon, violiner, harmonikaer, guitar og banjo.


Koncerter

I samarbejde med lokale kirker har koret været drivkraften i "Mindes du sangen" aftner rundt om i Nordjylland, samt andre dele af landet. Der har været stor opbakning til disse arrangementer, og koret har med dsts uformelle tilgang, enkle sange og iørefaldende melodier formået at begejstre de mange deltagere til disse sangaftner.
Vi synger enkle, glade sange med et klart kristent budskab. Melodierne er iørefaldende og sangbare, og det er vores erfaring, at tilhørerne ganske enkelt ikke kan lade væremed at synge med.
Koret har været på en række vellykkede koncertturneer i både Danmark og Norge, ligesom der har været arrangeret spændende ture til Færøerne og Rumænien, hvor koret har været til glæde og opmuntring med deres sang og musik. På disse ture har vi en trofast skare af mennesker som er med og støtter os.
Gennem flere år har Erik Mortensen været tilknyttet EGS som både rejseleder og forkynder. Hans spændende og inspirerende andagter falder godt i tråd med hele konceptet "Mindes du sangen" arrangementerne, og gennem årene har andagterne været til stor opmuntring for mange.Aktuelt


" Mindes du Sangen"

Alle arrangementer med EVANGELIETS GYLDNE SANGE
er aflyst, indtil der kommer nye retningslinjer for korsang.


STREAMING AF SANGE PÅ EGEN YOUTUBE KANAL:
På youtube.com kan du streame sange ved at søge på:
Bent Andersen Evangeliets Gyldne Sange.


Kontakt:
Judith Nørholm Judith
Tlf. 51 89 31 21